DEMOKRATIKUS ELLENZÉK

Fotók 

  SZAMIZDAT 

A RENDSZERVÁLTÁS SZUBJEKTÍV KRONOLÓGIÁJA (1956-1990)

1956-1963      1964-1973      1974-1984      1985-1990

Források:

BESZELO

 Beszélő évek kronológia Szerkesztette: Beck Tibor és Germuska Pál, az 1956-os Intézet munkatársai.

ARTPOOL: Kontextus kronológia (1963-1989) - www.artpool.hu


1956 _____________________________________________________________________
október 6. id. Rajk László, kivégzett belügyminiszter újratemetése a Kerepesi úti temetőben
október 23 - november 4. Forradalom Magyarországon
október 26. Pesti utca, Budapest: "Egy láda pénz" Erdély Miklós javaslatára a Magyar Írószövetség ládát helyez el a pesti utcán: "Forradalmunk tisztasága megengedi, hogy így gyűjtsünk mártírjaink családjának" felirattal. 
november 22. A jugoszláv követségről a Nagy Imre-csoportot - köztük a kivégzett belügyminiszter Rajk László özvegyét, Rajk Júliát és fiát, Rajk Lászlót - Romániába deportálták.
december: Párizsban megjelenik Fejtő Ferenc: Magyar tragédia című műve. Ez volt a világon az első kiadvány, amely az események sűrűjében elemezte a történteket, a forradalomhoz vezető és a forradalmat kiváltó okokat. A Tragédie hongroise nemcsak kordokumentum, hanem a szellemi erőviszonyok megváltozásának első jele. Előszavát a 20. század legbefolyásosabb francia filozófusa, Jean-Paul Sartre írta.

1956 részletes kronológiája 

1957 _____________________________________________________________________
január 5–7. A Magyar Forradalmi Tanács alakuló közgyűlése Strasbourgban, Király Béla elnöklete alatt.
március-április: Snagovban több lépésben letartóztatják a Nagy Imre-csoport tagjait: Szilágyi József és Tánczos Gábor (március 27.), Donáth Ferenc (április 8.), Losonczy Géza (április 11.), Jánosi Ferenc, Haraszti Sándor és Vásárhelyi Miklós (április 14.), Nagy Imre (április 17.). A letartóztatottakat Bukarestben, majd Budapesten őrzik. A csoport többi tagját (elsősorban gyerekeket és asszonyokat) Romániában továbbra is fogva tartják.
május 23. Letartóztatják Bibó Istvánt.

1957 részletes kronológiája 

1958 _____________________________________________________________________

január 18. Vádemelés Nagy Imre és társai ellen.
április 24.
Kivégzik Szilágyi Józsefet.
június 9–15. 
A Nagy Imre-per a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa előtt, Vida Ferenc elnökletével, Lakatos Péterné, Sulyán György, Fehér Kálmán és Bíró Mihály népbírák közreműködésével. Nagy Imrét halálra, Donáth Ferencet 12 évi börtönre, Gimes Miklóst halálra, Tildy Zoltánt 6 évi börtönre, Maléter Pált halálra, Kopácsi Sándort életfogytiglani börtönre, Jánosi Ferencet 8 évi, Vásárhelyi Miklóst 5 évi börtönre ítélik.
június 16. A
Kozma utcai Budapesti Országos Börtönben, hajnalban, kötél által kivégzik Nagy Imrét, Gimes Miklóst és Maléter Pált. Másnap bejelentik Szilágyi József és Losonczy Géza halálát is. Holttestüket a börtön-udvaron betonba ágyazzák, majd 1961-ben titokban átviszik a 301-es parcellába.
augusztus 2. A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével Bibó Istvánt és Göncz Árpádot életfogytiglani, Regéczy Nagy Lászlót 15 évi börtönre ítéli.
ősz: 
Nagy Imre Intézetet alakul Brüsszelben magyar emigránsok részvételével (Heltai György, Nagy Balázs, Bak M. János, Kende Péter, Szász Béla, Sztáray Zoltán).
A Nagy Imre-csoport Romániába deportált és ott fogva tartott tagjait hazaszállítják.
november: Albert Camus előszavával francia nyelven megjelenik Az igazság a Nagy Imre-ügyben című dokumentum-összeállítás (készítői: Kende Péter, Méray Tibor, Molnár Miklós, Schreiber Tamás, Becski Hanna, Gara László, Gérard Spitzer). 

1958 részletes kronológiája 

1959 _____________________________________________________________________

1959-68(?) Budapest, Vécsey u. 3. III. 8., Petrigalla Pál "Szoba-projekt"-je, az alternatív kultúra találkozóhelye (előadások, kiállítások, koncertek).
június 16. A párizsi Salle des Horticulteurs-ben emlékünnepséget tartanak Nagy Imre és társai kivégzésének első évfordulóján. A megnyitó beszédet Louis de Villefosse nyugalmazott tengerészkapitány, író, történész, illetve magyar részről Kende Péter mondja.

1959 részletes kronológiája 

1960 _____________________________________________________________________

április: A szűkre szabott amnesztia elleni tiltakozásul éhségsztrájk robban ki a Váci Országos Börtönben, ahol az ún. nagyidős elítélteket őrzik. A sztrájk szervezői közül többeket a Gyorskocsi utcai vizsgálati osztályra, egy másik csoportot (köztük Bibó Istvánt, Göncz Árpádot) Márianosztrára, Mérei Ferencet, Marián Istvánt, Széll Jenőt, Rácz Sándort, Hegedűs Lászlót pedig Sátoraljaújhelyre szállítják át.
augusztus 9. Az MSZMP KB elítéli Lukács György és tanítványai (köztük Heller Ágnes, Hermann István, Mészáros István) „revizionista, antimarxista” nézeteit.

 1960 részletes kronológiája 

1961 _____________________________________________________________________

október 4. - november 28. "prelude of mail art" (1971). Tót Endre arra kérte Illyés Gyula leányát Ilkát, hogy küldjön neki hetenként egy íratlan képeslapot Tihanyból ("üres üzenetek").

 1961 részletes kronológiája 

1962 _____________________________________________________________________

január: Faludy György kiválik az Irodalmi Újság szerkesztőségéből. A lap februártól London helyett Párizsban jelenik meg. Enczi Endre és Méray Tibor, majd Enczi halála után Méray szerkesztésében megszakítás nélkül 1989-ig jelenik meg az újság.

1962 részletes kronológiája 

1963 _____________________________________________________________________

január 15. A Lapkiadók Nemzetközi Szövetsége megismétli előző év májusi felhívását a magyar kormányhoz Bibó István szabadon bocsátása érdekében.
március: Brüsszelben, a Nagy Imre Intézet kiadásában megjelenik Szász Béla „Minden kényszer nélkül…” című könyve, az első hiteles beszámoló a Rajk-perről.
márc. 21. Általános amnesztia. Kegyelmet kapnak mindazok, akik a „személyi kultusz éveiben hatalmukkal visszaéltek”, az „ellenforradalmi cselekmények” miatt elítéltek, valamint akik 1957–63 között követtek el államellenes bűncselekményt. Az amnesztia nem terjed ki a fegyveres harcok azon résztvevőire, akiket gyilkosság vádjával is elítéltek, a hűtlenség miatt elítéltekre, valamint a visszaesőnek minősítettekre – összességében több száz politikai elítéltre. 

1963 részletes kronológiája 

Tovább: 1964-1973 

                                                               © Rajk 2019